logo_monshot
Holded_H_monshot-1
Bronze
creu

monshot és una consultoria i assessoria destinada a petites i mitjanes empreses. La seva missió és fer més fàcil el seu dia a dia mitjançant un nou enfocament empresarial basat en les metodologies de gestió de processos, que habitualment empren les grans corporacions. Un cop acabada la implementació de les eines corresponents, les companyies són capaces d’incorporar i aplicar aquests coneixements i sistemes a la presa de decisions de forma autònoma. A més, monshot també ofereix serveis de consultoria financera, creació de business plans i d’agilització de processos administratius.

fletxa

Planificació estratègica per a petites i mitjanes empreses

Avui en dia, les organitzacions, més enllà de la seva mida, han de ser flexibles en la presa de decisions. La transformació cap a un marc Agile crea la necessitat d'aplicar noves metodologies i sistemes com Hoshin Kanri, OKR i Lean, les quals ajuden a millorar i a minimitzar en temps i costos tots els processos de presa de decisions.

fletxa

Agilització de processos administratius

Quantes hores dediquem a realitzar totes aquelles tasques administratives diàries que fem automàticament gairebé sense pensar? Feines com actualitzar l’arxiu i la documentació o el traspàs d’informació entre membres de l’organització ens treuen temps per a la feina que dona un autèntic valor al negoci.

fletxa

Assessoria financera per a petites i mitjanes empreses

No totes les empreses tenen un controller que realitzi tasques d’anàlisi financera i/o econòmica. Per això, el més habitual és que qui dirigeix el negoci prengui el rol d’aquesta feina. monshot t’ajuda a fer una diagnosi, a establir quins són els índexs claus i a definir els mecanismes per tal de prendre les decisions correctes.

monBloc

Solucions

1. Planificació estratègica

Avui en dia, les organitzacions, més enllà de la seva mida, han de ser flexibles en la presa de decisions i en la gestió del seu negoci. La necessitat de transformació cap a un marc Agile en les organitzacions crea la necessitat d'aplicar noves metodologies i sistemes com Hoshin Kanri, OKR i Lean, les quals ajuden a millorar, i a minimitzar en temps i costos, tots els processos de presa de decisions.

El sistema monshot vol posar a l’abast de petites i mitjanes empreses un mix d’aquestes metodologies a fi d’ajudar-les a ser més competitives, flexibles i organitzades. També, aquest sistema, a part de solucionar els problemes existents i establir les línies d’acció i mesures correctives, ajuda a crear un pla de negoci a llarg termini, amb uns objectius que es van adaptant a les necessitats, així com les mesures de control i les accions per assolir-los.

 Com funciona monshot?

Després d’una diagnosi inicial establert juntament amb l’equip de treball, on s’identifiquen els obstacles dels processos, es decideixen una sèrie d’eines a fi de resoldre’ls i millorar-ne l’eficàcia dels procediments. Aquestes eines es trien dels diferents mètodes de gestió, i s’adapten a les necessitats específiques de cada situació. A més a més, es poden implementar amb altres instruments com la classificació d’índexs numèrics (KPIs) o l’evolució estadística en temps real (Power BI, Qlik sense). Així, se sabrà en tot moment quins procediments generen incidències a fi de reaccionar de manera ràpida i posar-hi la solució empresarial que es requereix.

La col·laboració, el secret de l’èxit empresarial

monshot també contempla millorar les tasques en les quals intervenen més d’una persona amb la finalitat de coordinar de forma més eficaç les activitats conjuntes com l’ordre, temporitzacions, dates d’entrega, descripció d’accions, concreció d’objectius, etc., mitjançant la formació de programari específic com Trello, SmartSheets o Teamwork.

infografia_1-1

2. Agilització de processos administratius

infografia2-1

En el si de qualsevol organització hi ha establertes unes metodologies de treball en l’àmbit administratiu que ja sigui per procediments històrics, comoditat o tècniques individuals de l’equip, es consideren com a apropiades. Parlem de processos com  l’arxiu de la documentació, digitalització de la facturació, mètodes de comunicació interna i coordinació entre els membres de l’equip, gestió col·laborativa de l’equip, entre d’altres.

Des d’una visió externa, monshot pretén fer una valoració conjunta amb l’equip per detectar punts forts i punts febles d’aquests processos. Caldrà actualitzar els punts forts i diagnosticar els punts febles.

A partir d’aquí, mitjançant la metodología LEAN, es poden establir canvis en aquests processos per fer-los més eficaços i eficients.

3. Assessoria financera

infografia3-1

En aquest àmbit, monshot pretén agilitzar els processos de control econòmic-financer mitjançant el disseny de quadres de comandament (índexs econòmics adaptats a les necessitats de l’organització) en primera instancia. Segons la dimensió i el volum dels fluxes econòmics aquests quadres de comandament poden adaptar-se fàcilment des de  plantilles d’excel fins a ús d’eines com el Power BI o Qlik Sense.

En qualsevol cas, els índexs i mesures que es decideixin han de donar informació rellevant, actualitzada i contínua en cada moment per facilitar la presa de decisions.

monshot

img_mon

monshot, una idea de Montse Dinarès Quera

monshot és un projecte nascut de l’experiència i el coneixement en el sector financer de la magíster en Economia Aplicada per la UAB Montse Dinarès. Després de 15 anys com a directora económico-financera i administrativa en la corporació educativa Grup Montcau, i diversos postgraus i màsters en Agile, Hoshin Kanri, metodologia SCRUM, Lean management i Kanban, la Montse decideix posar a disposició a PIMES el seu know how com a consultora i facilitadora estratègica. Actualment, ofereix els seus serveis a diferents estudis (arquitectura, publicitat, etc.), startups tecnològiques i a tota mena d’iniciatives empresarials que cerquen un millor rendiment a tots els seus recursos.    

Què és una facilitadora estratègica?

Una facilitadora ofereix una visió externa de l’empresa i en detecta tant els seus punts forts com els seus punts dèbils. El principal objectiu d’una facilitadora és canviar i adaptar a les necessitats reals, la metodologia i els processos dels equips de treball, i proposar nous enfocaments més àgils i flexibles per a la presa de decisions. O sigui, i en altres paraules, ensenya a pensar diferent.

Juntament amb l’equip de l’organització, defineix els objectius i determina les accions per tal d’assolir-los mitjançant una proposta d’eines per a la millora de la gestió. Un cop establerts aquests punts, la facilitadora acompanya a l’empresa durant la seva implantació i evolució i assessora en cas de canvis d’objectius i accions.

 

senyora
logo_monshot_bn

Segueix-me / Sígueme / Follow me

© Montse Dinarès 2020

Logo-PRTR-dos-lineas_BLANCO
ES_FundedbytheEU_RGB_WHITE-Outline
Certificado de Accesibilidad Web