MOONSHOT, és un terme anglès que literalment significa tir a la lluna, tot i que té altres derivacions dins l’àmbit tecnològic i/o empresarial. També s'usa en altres sectors més quotidians, com en el baseball, on un Moonshot és un home run amb un cop de grandíssima alçada.

Dins l’àmbit del desenvolupament tecnològic, s’utilitza el terme Moonshot thinking (What is Moonshot Thinking? Edward Capaldi) quan davant d’un problema es posen en marxa processos per trobar solucions trencadores i radicals i d’aquesta manera multiplicar l’impacte que no pas utilitzar camins normalitzats i pot ser més ortodoxes. La idea principal és integrar la creativitat i innovació en els processos. 

Ja en termes de gestió empresarial i planificació, s’adapta aquest significat integrant-lo en els processos de presa de decisions i en el dia a dia de les organitzacions.

En articles anteriors, ja es va fer menció als entorns VUCA com a context on conviuen moltes organitzacions, petits empresaris i grans multinacionals. Com a recordatori, es defineix seguint les seves sigles: entorns Volàtils, Incerts (Uncertain), Complexos i Ambigús com a contextos on és molt difícil planificar a llarg termini. La rapidesa en què canvien els entorns fa que, una vegada posis a la pràctica la decisió presa, el marc d’actuació ja haurà canviat. Per tant, les decisions es prenen a curt termini i són reaccions a necessitats constants. 

Com a contrapartida a aquesta gestió ràpida i reactiva, neix la necessitat de crear MOONSHOTS, com a objectius a llarg termini, que necessiten una digestió més lenta per complir amb els objectius i missió de l’empresa o organització. Ja no només com a objectiu, aquest concepte també implica un esperit motivacional pels membres de l’equip. El MOONSHOT seria el punt on l’equip s’ha de focalitzar, on volem arribar en un futur, encara que sigui un tir a la lluna que sembli inaccessible. El Moonshot marca el rumb, la direcció i l’alineació de tot l’equip.

Marcel Planelles, professor del departament de Direcció General i Estratègia de ESADE,   explica molt bé en el seu blog la paradoxa entre gestió àgil a curt termini i la necessitat de planificar també a llarg termini establint Moonshots.

En l’actualitat i a tall d’anècdota, en el context pandèmic en què vivim, Boris Johnson ha establert la planificació de la lluita contra la COVID a UK com a Operation Moonshot en referència a l’objectiu a llarg termini d’erradicar-la.

MONSHOT, sense un O, és una adaptació pròpia fent joc amb el meu nom i el concepte MOONSHOT. 

MONSHOT, pretén apropar-se a la petita i mitjana empresa per ajudar a assolir els propis Moonshots, ja estiguin establerts o no. A partir d’aquí, la intenció és facilitar i aportar solucions en la gestió basades en metodologies àgils, innovadores i actuals per fer el dia a dia més fàcil, eficient i senzill, mitjançant l’ús d’eines que aproparan a l’equip de treball a pensar de forma més àgil i dinàmica, dins els temps canviants que corren.