Ja fa dos anys que Monshot i l’estudi de disseny independent RUN treballen junts per agilitzar tota la part de la gestió econòmica relacionada amb el desenvolupament del negoci.

El dia a dia de l’equip creatiu està totalment focalitzat al client, amb l’objectiu de crear valor afegit a les seves necessitats i respondre a les seves demandes. Aquest enfoc es un dels factors d’èxit d’aquesta agència i és per això que la plena dedicació deixa a un costat els processos més rutinaris de l’agència.

L’equip de RUN està format per un conglomerat de professionals i col·laboradors externs que desenvolupen el seu treball en format horitzontal y molt enfocats als projectes a realitzar. Els encàrrecsque reben, tant a nivell nacional com internacional, es caracteritzen per tenir temps d’entrega curts, exigents i compromesos. Les necessitats del client moltes vegades varien durant el procés de creació del producte i les iteracions d’entrega son molt seguides, amb el que la pressió del procés creatiu al dia a dia és alta.

La seva vocació i talent els ha portat a aconseguir de forma continuada diversos premis LAUS, els Òscars del sector.

És per tot això que el seu enfoc creatiu focalitzat al client els ha fet créixer com a equip amb la necessitat de dirigir energia cap a les tasques complementaries, però no menys importants, al negoci. La pretensió de Monshot és cobrir aquests escenaris per a que l’equip pugui dedicar-se al que sap i vol fer.

Es van seguir els següents passos:

  • Identificar necessitats

Les reunions inicials amb els líders de l’equip van ser crucials per a determinar quines parts del negoci no estaven cobertes.

En aquest context, era necessari aportar eines a la gestió que fossin àgils i donessin informació fidel per una presa de decisions més acurada.

  • Solució a aplicar:

Es va proposar i aplicar l’ús de l’eina HOLDED. És una eina, amb format al núvol, que facilita la gestió econòmica transversal del negoci, des de la comptabilitat a l’organització de les tasques de l’equip i la distribució de les dedicacions als diferents projectes. Es una eina molt adequada per a equips petits i mitjans, molt enfocats a la vocació creativa, de fàcil usabilitat i molt clara en la lectura de indicadors claus.

A més, Monshot n’és partner, amb el que disposa de coneixement especialitzat de l’eina i les seves aplicacions.

Amb el control d’aquesta eina, l’establiment de sessions de treball de forma puntual i la comunicació constant entre Monshot i l’equip, el funcionament global descarrega l’equip de les responsabilitats i protocols propis del negoci, amb el què l’equip pot dedicar major temps i energia als clients i projectes que tinguin entre mans.

Monshot és responsable de la gestió de l’eina Holded, del control dels ingressos i despeses i de realitzar el seguiment de la rendibilitat del negoci per tenir tota la informació adequada i poder realitzar un assessorament òptim a la direcció a l’hora de prendre decisions, ja siguin operatives com estratègiques. I sempre oberts a canvis i adaptació a nous entorns que donin lloc a noves necessitats de gestió.

Per tant, una vegada ja focalitzats als objectius establerts i en les eines a utilitzar, Monshot acompanya a l’equip de forma constant per reforçar la presa de decisions.

Estefanía Aragües, sòcia de RUN diu: ‘Comptar amb Monshot ens ha facilitat eines per a gestionar l’empresa de manera més àgil i rendible. Sentim, finalment, que tenim el control i que estem dibuixant el camí adequat. Ara tenim més temps per dedicar-nos al nostre estudi sabent que la gestió està funcionant. Per nosaltres és vital comptar amb Monshot, donat que ens ha aportat molta seguretat, i veiem també resultats en el creixement de l’agència.’

Para leer el artículo en castellano podéis acceder al LinkedIn de Montse Dinarès Quera