14 de febrero de 2023

#Tip40 : Monshot en acció_suport_Agència disseny gràfic

Ja fa dos anys que Monshot i l’estudi de disseny independent RUN treballen junts per agilitzar tota la part de la gestió econòmica relacionada amb el desenvolupament del negoci.

El dia a dia de l’equip creatiu està totalment focalitzat al client, amb l’objectiu de crear valor afegit a les seves necessitats i respondre a les seves demandes. Aquest enfoc es un dels factors d’èxit d’aquesta agència i és per això que la plena dedicació deixa a un costat els processos més rutinaris de l’agència.

L’equip de RUN està format per un conglomerat de professionals i col·laboradors externs que desenvolupen el seu treball en format horitzontal y molt enfocats als projectes a realitzar. Els encàrrecsque reben, tant a nivell nacional com internacional, es caracteritzen per tenir temps d’entrega curts, exigents i compromesos. Les necessitats del client moltes vegades varien durant el procés de creació del producte i les iteracions d’entrega son molt seguides, amb el que la pressió del procés creatiu al dia a dia és alta.

La seva vocació i talent els ha portat a aconseguir de forma continuada diversos premis LAUS, els Òscars del sector.

És per tot això que el seu enfoc creatiu focalitzat al client els ha fet créixer com a equip amb la necessitat de dirigir energia cap a les tasques complementaries, però no menys importants, al negoci. La pretensió de Monshot és cobrir aquests escenaris per a que l’equip pugui dedicar-se al que sap i vol fer.

Es van seguir els següents passos:

 • Identificar necessitats

Les reunions inicials amb els líders de l’equip van ser crucials per a determinar quines parts del negoci no estaven cobertes.

En aquest context, era necessari aportar eines a la gestió que fossin àgils i donessin informació fidel per una presa de decisions més acurada.

 • Solució a aplicar:

Es va proposar i aplicar l’ús de l’eina HOLDED. És una eina, amb format al núvol, que facilita la gestió econòmica transversal del negoci, des de la comptabilitat a l’organització de les tasques de l’equip i la distribució de les dedicacions als diferents projectes. Es una eina molt adequada per a equips petits i mitjans, molt enfocats a la vocació creativa, de fàcil usabilitat i molt clara en la lectura de indicadors claus.

A més, Monshot n’és partner, amb el que disposa de coneixement especialitzat de l’eina i les seves aplicacions.

Amb el control d’aquesta eina, l’establiment de sessions de treball de forma puntual i la comunicació constant entre Monshot i l’equip, el funcionament global descarrega l’equip de les responsabilitats i protocols propis del negoci, amb el què l’equip pot dedicar major temps i energia als clients i projectes que tinguin entre mans.

Monshot és responsable de la gestió de l’eina Holded, del control dels ingressos i despeses i de realitzar el seguiment de la rendibilitat del negoci per tenir tota la informació adequada i poder realitzar un assessorament òptim a la direcció a l’hora de prendre decisions, ja siguin operatives com estratègiques. I sempre oberts a canvis i adaptació a nous entorns que donin lloc a noves necessitats de gestió.

Per tant, una vegada ja focalitzats als objectius establerts i en les eines a utilitzar, Monshot acompanya a l’equip de forma constant per reforçar la presa de decisions.

Estefanía Aragües, sòcia de RUN diu: ‘Comptar amb Monshot ens ha facilitat eines per a gestionar l’empresa de manera més àgil i rendible. Sentim, finalment, que tenim el control i que estem dibuixant el camí adequat. Ara tenim més temps per dedicar-nos al nostre estudi sabent que la gestió està funcionant. Per nosaltres és vital comptar amb Monshot, donat que ens ha aportat molta seguretat, i veiem també resultats en el creixement de l’agència.’

Para leer el artículo en castellano podéis acceder al LinkedIn de Montse Dinarès Quera

16 de noviembre de 2022

#Tip_39: Monshot en acció_Control del creixement i presa de decisions_Agència de comunicació

Salut Monràs diu: ‘Tenir a Monshot com a partner ens ha aportat seguretat i eines a l’hora de gestionar l’empresa de manera més àgil i rendible, mesurant cada un dels passos i aportant coneixement, solidesa i expertise en el creixement continuat que estem experimentant dia a dia. Per nosaltres és vital comptar amb Monshot i la seva experiència que ens ajuda a transformar MOTHER MEDIA GROUP en una empresa millor.

*Para la versión en castellano podéis acudir al perfil de LinkedIn de Montse Dinarès Quera*

Fa gairebé un any i mig que Monshot i l’agència de comunicació MOTHER MEDIA GROUP col·laboren amb l’objectiu de millorar la gestió interna del negoci perquè l’equip es pugui enfocar plenament al client.

A l’inici va contactar amb nosaltres Salut Monràs, responsable de l’agència. És una persona emprenedora, amb molta energia i optimista de mena; coneixedora, en pròpia pell, del sector de la imatge i comunicació, havent-hi treballat durant molts anys des d’altres vessants. Ella va crear l’agència Mother Media Group amb una convicció molt clara cap a la creació de valor afegit als clients que la contractaven com a partner per la gestió de la seva comunicació: creació de marca i posicionament a internet (web) i gestió de les xarxes socials, realització de produccions de material audiovisual i una relació de tu a tu amb client, molt propera, per acompanyar al client en el dia a dia.

A partir d’aquí, l’equip estava molt enfocat a la vocació comunicativa. La tasca de monshot era la de complementar l’objectiu d’estar a prop del client des del back office de l’agència, facilitant la seva gestió empresarial.

Per tant, els passos a seguir eren:

 1. Identificar les necessitats de gestió

El treball diari de l’agència estava focalitzat en diferents projectes i en diferents marques, responent de forma contínua a les necessitats del client. La presa de decisions en l’operativa en aquest sector té terminis molt curts i la pressió és alta. 

En aquest context, calia aportar eines a la gestió que fossin àgils i donessin informació ràpida i acurada per facilitar la presa de decisions.

A més, l’agència estava experimentant un creixement i adaptació constant a noves necessitats i entrada de nous projectes que propiciaven la presa de decisions de forma ràpida en la contractació de nou personal especialitzat. Per tant, era essencial el coneixement sobre la rendibilitat de l’equip i la generació de cashflow.

2. Determinar les eines adequades pel control de la gestió

Arrel de la identificació de les necessitats, Monshot va proposar l’ús de l’eina HOLDED. És una eina, amb format al núvol, que facilita la gestió econòmica transversal del negoci, des de la comptabilitat a l’organització de les tasques de l’equip i la distribució de la seva dedicació en els diferents projectes. És una eina molt adequada per a equips petits o mitjans, molt enfocats a la vocació creativa, d’usabilitat fàcil i molt clara en la lectura d’indicadors claus. 

A més, Monshot n’és partner, amb la qual cosa té un coneixement especialitzat de l’eina i les seves aplicacions.

3. Agilitzar l’organització interna de l’equip

El creixement gradual de l’equip de treball donava lloc a una major complexitat en l’organització interna i, per tant, en la necessitat de millores organitzatives i priorització de tasques.

L’organització horitzontal de l’equip i la comunicació diària entre els membres havia de permetre que les tasques i responsabilitats es distribuïssin de forma natural entre ells. Llavors i actualment, cada membre té assignat uns projectes concrets, però les competències diverses fa que s’hagin de coordinar per distribuir les tasques cap a aquelles que en són més especialistes.

Aquesta organització es realitza diàriament a l’oficina de l’agència o de manera virtual si l’equip es troba a fora de l’oficina.

4. Rendibilitzar els processos organitzatius

Mitjançant l’eina Holded, l’equip pot organitzar el dia a dia les tasques que realitza. Paral·lelament, es registra la dedicació de cada membre al projecte en el qual està treballant durant la jornada laboral que, relacionat amb el cost laboral, ens permet conèixer la seva rendibilitat.

Aquesta informació permet a la direcció adaptar la presa de decisions per optimitzar els recursos; ja sigui la contractació puntual de serveis a tercers o l’organització interna de l’equip.

Monshot és responsable de la gestió de l’eina Holded, del control dels ingressos i les despeses i de fer un seguiment a la rendibilitat del negoci per tenir tota la informació adequada i poder fer un assessorament òptim a la direcció a l’hora de prendre decisions, ja siguin operatives com estratègiques. I sempre oberts a canvis i a l’adaptació de nous entorns que donin lloc a noves necessitats en la gestió.

Per tant, una vegada focalitzats en els objectius i en les eines a utilitzar, monshot acompanya l’equip de forma constant per reforçar la presa de decisions.

30 de agosto de 2022

#Tip38:Monshot en acció en estudi d’interiorisme: visió global i control

Laia Ubia diu: ‘A l’estudi teníem bones sensacions de creixement i noves feines en perspectiva, però estàvem enfocades en tirar endavant cada projecte individualment, sense tenir una visió global i general que ens permetés prendre decisions i enfocar-nos en el més adient per l’empresa. El *control* és la peça que notàvem que ens faltava i que gràcies a monshot hem aconseguit.’

L’any 2020, just enmig dels moments més durs de la pandèmia causada per la COVID, la Laia Ubia va contactar amb nosaltres per la seva inquietud de millora contínua del seu despatx d’interiorisme, LaiaUbiaStudio i la necessitat d’afavorir tant l’organització interna de l’equip com analitzar més acuradament la rendibilitat dels projectes

L’equip de Laia Ubia té un perfil inquiet, de millora constant i focalitzat en treballar de forma eficient, molt enfocat al client. Els temps de treball són curts, amb dependència de tercers i amb gestió d’incidències constants per canvis de decisions del client o demora en l’entrega de materials. 

Aquest dia a dia tan apretat en el seguiment dels projectes provoca que no hi hagi massa temps a dedicar en un enfocament global del negoci o a millorar l’organització. La intenció de monshot era donar pausa i ajudar a trobar aquest moment amb una visió externa més objectiva.

L’estudi, en pocs anys, havia experimentat un creixement natural a conseqüència de la bona realització dels treballs d’interiorisme i sobretot per l’efecte molt positiu del ‘boca-orella’ dels seus clients.

Aquest creixement va donar lloc a una major complexitat en l’organització interna i, per tant, en la necessitat de millores organitzatives i priorització de tasques.

Des de monshot, vam proposar a l’equip el disseny conjunt de fitxes de rendibilitat per projecteper a que cada membre de l’equip amb perfil d’interiorista la pogués gestionar de forma autònoma i integrar aquests conceptes dins el seu dia a dia. Això aportaria coneixement econòmic del projecte, no només per part de gerència i, per tant, més informació, més compromís i facilitat en la presa de decisions tant amb el client com amb tercers implicats en l’obra.

Aquestes fixes de projecte també dona a gerència informació conjunta de la rendibilitat amb la qual cosa, facilita la presa de decisió a l’hora de designar els nous projectes als membres de l'equip, no només en termes de rendibilitat sinó també segons la càrrega del treball de moment, partint dels terminis d’entrega desitjats pel client.

Cal matisar, que l’equip ja tenia eines de treball d’anàlisi del funcionament del despatx, com enquestes als clients i feedback proper, així com la utilització de l’eina de gestió econòmica HOLDED, molt ben preparada per facilitar el dia a dia de petites i mitjanes empreses, sobre tot de caràcter creatiu. Monshot n’és partner.

Per altra banda, i a nivell més global del despatx es pretenia analitzar i modificar els objectius i el rumb del negoci. Mitjançant l’aplicació de la metodologia OKR (enllaç de cas pràctic#Tip36_OKRs y deporte: Qué, para qué y cómo ) de forma constant permet marcar objectius a diferents nivells, marcar índexs concrets que es volen complir i fer el seguiment continuo. La determinació d’aquests objectius no és fixe sinó que marca el seu dia a dia i poden variar en funció de noves necessitats, propostes de l’equip o canvis en el mercat. Aquesta metodologia permet aprendre mentre es treballa i convida a la reflexió constant sobre el negoci i, per tant, a la presa de decisions per l’adaptació davant canvis no previstos.

Una vegada establertes les necessitats i plantejades les eines de treball a l’equip, monshot acompanya l’equip de forma constant per reforçar la presa de decisions.

Si creus que necessites control o visió global del teu negoci pots contactar amb nosaltres a hola@monshot.net

10 de noviembre de 2021

#Tip35_Equipos creativos_5 ventajas del uso de HOLDED

Semanas atrás anunciamos que monshot pasaba a ser partner de la app barcelonesa de gestión empresarial Holded. Es fácil pensar que esta asociación puede servir para nuestro crecimiento como arma comercial. Podría ser. Pero sinceramente, el tiempo nos está dando la razón, ya que el uso constante de esta herramienta nos permite validarla, conocerla y resumir sus principales ventajas, a raíz de su uso diario. Este hecho nos conduce, sin duda alguna, a recomendarla constantemente. 

Des de nuestro punto de vista, destacamos 5 puntos principales:

 • Equipos creativos
  • Gestión de proyectos

  En Holded conoces la rentabilidad de un proyecto en concreto de un vistazosimplemente con la entrada de gastos, ingresos y horas dedicadas. I en el dashboard se agregan todas las rentabilidades conociendo el global del negocio.

  • Orden

  El seguimiento de las tareas que te ofrece la aplicación te permite seguir un orden que da lugar a la obtención de indicadores en tiempo real según se entren los datos y documentos.

  • Digitalización

  La aplicación permite prescindir del papel muy próximo al 100%. Digitaliza la facturas y los tickets de gasto al mismo tiempo que los contabiliza y enlaza con la rentabilidad de cada proyecto. Así, disminuimos gastos de gestión y gastos de papel.

  • Agilidad y facilidad

  El diseño de la interface y la usabilidad de las diferentes pestañas ofrecen una visión y uso de la app muy alejado de las ERP conocidas hasta ahora con entornos destinados a perfiles profesionales contables o controllers. Holded permite que un usuario poco familiarizado con los términos contables y financieros entienda qué pasa en su negocio haciendo pocos clics.

  Cabría pensar que estas 5 características las tienen otras aplicaciones o ERP del mercado, pero Holded las une y combina de forma que su uso sea agradable, ágil y fácil. Ofrece un enfoque moderno, actual y alejado de las prácticas ortodoxas de control del negocio. No hace falta comentar el bajo coste de implantación en comparación con todo el valor añadido que puede aportar al negocio y ahorro de tiempo y costes.

  La aplicación está pensada y diseñada por un equipo de gente joven, dinámica y formada muy acorde con los tiempos actuales.

  logo_monshot_bn

  Segueix-me / Sígueme / Follow me

  © Montse Dinarès 2020

  Logo-PRTR-dos-lineas_BLANCO
  ES_FundedbytheEU_RGB_WHITE-Outline
  Certificado de Accesibilidad Web