16 de noviembre de 2022

#Tip_39: Monshot en acció_Control del creixement i presa de decisions_Agència de comunicació

Salut Monràs diu: ‘Tenir a Monshot com a partner ens ha aportat seguretat i eines a l’hora de gestionar l’empresa de manera més àgil i rendible, mesurant cada un dels passos i aportant coneixement, solidesa i expertise en el creixement continuat que estem experimentant dia a dia. Per nosaltres és vital comptar amb Monshot i la seva experiència que ens ajuda a transformar MOTHER MEDIA GROUP en una empresa millor.

*Para la versión en castellano podéis acudir al perfil de LinkedIn de Montse Dinarès Quera*

Fa gairebé un any i mig que Monshot i l’agència de comunicació MOTHER MEDIA GROUP col·laboren amb l’objectiu de millorar la gestió interna del negoci perquè l’equip es pugui enfocar plenament al client.

A l’inici va contactar amb nosaltres Salut Monràs, responsable de l’agència. És una persona emprenedora, amb molta energia i optimista de mena; coneixedora, en pròpia pell, del sector de la imatge i comunicació, havent-hi treballat durant molts anys des d’altres vessants. Ella va crear l’agència Mother Media Group amb una convicció molt clara cap a la creació de valor afegit als clients que la contractaven com a partner per la gestió de la seva comunicació: creació de marca i posicionament a internet (web) i gestió de les xarxes socials, realització de produccions de material audiovisual i una relació de tu a tu amb client, molt propera, per acompanyar al client en el dia a dia.

A partir d’aquí, l’equip estava molt enfocat a la vocació comunicativa. La tasca de monshot era la de complementar l’objectiu d’estar a prop del client des del back office de l’agència, facilitant la seva gestió empresarial.

Per tant, els passos a seguir eren:

  1. Identificar les necessitats de gestió

El treball diari de l’agència estava focalitzat en diferents projectes i en diferents marques, responent de forma contínua a les necessitats del client. La presa de decisions en l’operativa en aquest sector té terminis molt curts i la pressió és alta. 

En aquest context, calia aportar eines a la gestió que fossin àgils i donessin informació ràpida i acurada per facilitar la presa de decisions.

A més, l’agència estava experimentant un creixement i adaptació constant a noves necessitats i entrada de nous projectes que propiciaven la presa de decisions de forma ràpida en la contractació de nou personal especialitzat. Per tant, era essencial el coneixement sobre la rendibilitat de l’equip i la generació de cashflow.

2. Determinar les eines adequades pel control de la gestió

Arrel de la identificació de les necessitats, Monshot va proposar l’ús de l’eina HOLDED. És una eina, amb format al núvol, que facilita la gestió econòmica transversal del negoci, des de la comptabilitat a l’organització de les tasques de l’equip i la distribució de la seva dedicació en els diferents projectes. És una eina molt adequada per a equips petits o mitjans, molt enfocats a la vocació creativa, d’usabilitat fàcil i molt clara en la lectura d’indicadors claus. 

A més, Monshot n’és partner, amb la qual cosa té un coneixement especialitzat de l’eina i les seves aplicacions.

3. Agilitzar l’organització interna de l’equip

El creixement gradual de l’equip de treball donava lloc a una major complexitat en l’organització interna i, per tant, en la necessitat de millores organitzatives i priorització de tasques.

L’organització horitzontal de l’equip i la comunicació diària entre els membres havia de permetre que les tasques i responsabilitats es distribuïssin de forma natural entre ells. Llavors i actualment, cada membre té assignat uns projectes concrets, però les competències diverses fa que s’hagin de coordinar per distribuir les tasques cap a aquelles que en són més especialistes.

Aquesta organització es realitza diàriament a l’oficina de l’agència o de manera virtual si l’equip es troba a fora de l’oficina.

4. Rendibilitzar els processos organitzatius

Mitjançant l’eina Holded, l’equip pot organitzar el dia a dia les tasques que realitza. Paral·lelament, es registra la dedicació de cada membre al projecte en el qual està treballant durant la jornada laboral que, relacionat amb el cost laboral, ens permet conèixer la seva rendibilitat.

Aquesta informació permet a la direcció adaptar la presa de decisions per optimitzar els recursos; ja sigui la contractació puntual de serveis a tercers o l’organització interna de l’equip.

Monshot és responsable de la gestió de l’eina Holded, del control dels ingressos i les despeses i de fer un seguiment a la rendibilitat del negoci per tenir tota la informació adequada i poder fer un assessorament òptim a la direcció a l’hora de prendre decisions, ja siguin operatives com estratègiques. I sempre oberts a canvis i a l’adaptació de nous entorns que donin lloc a noves necessitats en la gestió.

Per tant, una vegada focalitzats en els objectius i en les eines a utilitzar, monshot acompanya l’equip de forma constant per reforçar la presa de decisions.

5 de octubre de 2022

Asientos contables predefinidos: ¿qué son y cómo hacerlos en Holded?

Esta semana hemos colaborado en el blog de Holded con la intención de seguir trabajando para la mejora de la gestión diaria de los equipos de trabajos, siempre desde una visión ágil.

Aquí el enlace al artículo: https://www.holded.com/es/blog/asientos-contables-predefinidos

Esperamos que os sea útil.

Para más información sobre la herramienta de gestión para pymes HOLDED podéis contactar con nosotros en hola@monshot.net

30 de agosto de 2022

#Tip38:Monshot en acció en estudi d’interiorisme: visió global i control

Laia Ubia diu: ‘A l’estudi teníem bones sensacions de creixement i noves feines en perspectiva, però estàvem enfocades en tirar endavant cada projecte individualment, sense tenir una visió global i general que ens permetés prendre decisions i enfocar-nos en el més adient per l’empresa. El *control* és la peça que notàvem que ens faltava i que gràcies a monshot hem aconseguit.’

L’any 2020, just enmig dels moments més durs de la pandèmia causada per la COVID, la Laia Ubia va contactar amb nosaltres per la seva inquietud de millora contínua del seu despatx d’interiorisme, LaiaUbiaStudio i la necessitat d’afavorir tant l’organització interna de l’equip com analitzar més acuradament la rendibilitat dels projectes

L’equip de Laia Ubia té un perfil inquiet, de millora constant i focalitzat en treballar de forma eficient, molt enfocat al client. Els temps de treball són curts, amb dependència de tercers i amb gestió d’incidències constants per canvis de decisions del client o demora en l’entrega de materials. 

Aquest dia a dia tan apretat en el seguiment dels projectes provoca que no hi hagi massa temps a dedicar en un enfocament global del negoci o a millorar l’organització. La intenció de monshot era donar pausa i ajudar a trobar aquest moment amb una visió externa més objectiva.

L’estudi, en pocs anys, havia experimentat un creixement natural a conseqüència de la bona realització dels treballs d’interiorisme i sobretot per l’efecte molt positiu del ‘boca-orella’ dels seus clients.

Aquest creixement va donar lloc a una major complexitat en l’organització interna i, per tant, en la necessitat de millores organitzatives i priorització de tasques.

Des de monshot, vam proposar a l’equip el disseny conjunt de fitxes de rendibilitat per projecteper a que cada membre de l’equip amb perfil d’interiorista la pogués gestionar de forma autònoma i integrar aquests conceptes dins el seu dia a dia. Això aportaria coneixement econòmic del projecte, no només per part de gerència i, per tant, més informació, més compromís i facilitat en la presa de decisions tant amb el client com amb tercers implicats en l’obra.

Aquestes fixes de projecte també dona a gerència informació conjunta de la rendibilitat amb la qual cosa, facilita la presa de decisió a l’hora de designar els nous projectes als membres de l'equip, no només en termes de rendibilitat sinó també segons la càrrega del treball de moment, partint dels terminis d’entrega desitjats pel client.

Cal matisar, que l’equip ja tenia eines de treball d’anàlisi del funcionament del despatx, com enquestes als clients i feedback proper, així com la utilització de l’eina de gestió econòmica HOLDED, molt ben preparada per facilitar el dia a dia de petites i mitjanes empreses, sobre tot de caràcter creatiu. Monshot n’és partner.

Per altra banda, i a nivell més global del despatx es pretenia analitzar i modificar els objectius i el rumb del negoci. Mitjançant l’aplicació de la metodologia OKR (enllaç de cas pràctic#Tip36_OKRs y deporte: Qué, para qué y cómo ) de forma constant permet marcar objectius a diferents nivells, marcar índexs concrets que es volen complir i fer el seguiment continuo. La determinació d’aquests objectius no és fixe sinó que marca el seu dia a dia i poden variar en funció de noves necessitats, propostes de l’equip o canvis en el mercat. Aquesta metodologia permet aprendre mentre es treballa i convida a la reflexió constant sobre el negoci i, per tant, a la presa de decisions per l’adaptació davant canvis no previstos.

Una vegada establertes les necessitats i plantejades les eines de treball a l’equip, monshot acompanya l’equip de forma constant per reforçar la presa de decisions.

Si creus que necessites control o visió global del teu negoci pots contactar amb nosaltres a hola@monshot.net

26 de abril de 2022

#Tip 37: Pymes_5 conceptos clave para gestores- no gestores

El concepto de Pyme y su gestión normalmente va asociado a un equipo de personas que forman parte de una empresa con unas características económicas ligadas al tamaño y al nivel de facturación que las determinan como pequeñas y medianas empresas. Pero este concepto no engloba el tipo gestor o líder que ha emprendido y creado la figura jurídica.

En los requisitos para considerarse pyme no se toma en cuenta el tipo de gestión o el perfil concreto del emprendedor que la ha creado. Sin embargo, esto es determinante para el presente y futuro de la empresa. Y no solo del líder en sí, sino del funcionamiento del equipo en su totalidad, los engranajes entre ellos y las sinergias que puedan generarse.

Como ya dijimos en artículos anteriores, un alto porcentaje de ellas nacen de la necesidad de formalizar la vocación creativa de personas en forma de negocio. Con ello queremos decir que el perfil de los equipos de muchas pymes, al menos en Cataluña, donde el 81,40% de las empresas con establecimientos para el 2021 tenían de 1 a 9 empleados (Idescat) está formado por equipos creativos focalizados en su talento y que muchas veces carecen de la formación en gestión empresarial, la cual es fundamental poseer unos mínimos para tirar adelante el negocio.

Los líderes/emprendedores, siendo conscientes y responsables de ello, les cuesta horrores tomar las riendas de la gestión y dedicar tiempo a formarse para ello. Quieren dedicarse a lo que realmente les interesa, su vocación creativa y tiran adelante precisamente gracias a su talento e intuición.

En el artículo de hoy queremos dar un poco de luz a esos perfiles creativos que no saben ni por donde empezar a poner orden en la gestión de su equipo.

1. Tesorería

Es fundamental tener claro hasta donde llegamos para poder afrontar las obligaciones de pago mensuales: nóminas, Seguridad social y pago a proveedores.
Ir sobre la marcha no siempre funciona, es más, casi nunca sale bien. O sí, pero el descontrol de esta variable nos puede dar muchos dolores de cabeza cuando dejan de entrar proyectos.

2. Resultado de la explotación del negocio

¿La diferencia entre ingresos y gastos es positiva? ¿Ingresamos más de lo que gastamos?
La respuesta a esta pregunta es vital, independientemente de si es positiva o negativa.
Si es positiva de momento vamos bien, pero hay que tener en cuenta que es una fotografía del momento. Por tanto, debemos tener en cuenta este valor de forma continuada en el tiempo.

3. Rentabilidad

¿Perdemos dinero en un proyecto en concreto? Controlar la rentabilidad de los proyectos también es vital para saber si el negocio funciona o no, sobre todo a medio y/o largo plazo. Conocer la rentabilidad nos dará información para tomar decisiones concretas como: necesitamos contratar una persona para complementar al equipo al inicio de un nuevo proyecto, ¿podemos contratarlo? ¿Podemos alquilar una máquina de producción para el próximo pedido?

4.  Cliente

Otra de las variables clave es el cuidado del cliente. Invirtiendo en una buena relación comercial y dando respuesta a sus necesidades, aumentamos el % de fidelización de cliente, aunque no es garantía de que eso ocurra. El enfoque al cliente nos hace conocerlo más, empatizar y acercarnos a sus necesidades.

5. Hoja de ruta

Tener una ruta estratégica y, por lo tanto, objetivos marcados es casi el punto más importante de los resaltados aquí. Los puntos anteriores son muy relevantes, pero si no sabemos PARA QUÉ los aplicamos acabaremos trabajando por inercia sin un objetivo común para todos.

La determinación de objetivos a medio plazo, plantear índices de medición que nos permitan verificar que estamos en buen camino y el diseño de acciones que nos dirijan hacia estos objetivos son elementos imprescindibles para avanzar en el aprendizaje del grupo. Y, por lo tanto, en el crecimiento de la empresa y en la creación de valor añadido para aquellos que eligen nuestro producto o servicio.

logo_monshot_bn

Segueix-me / Sígueme / Follow me

© Montse Dinarès 2020

Logo-PRTR-dos-lineas_BLANCO
ES_FundedbytheEU_RGB_WHITE-Outline
Certificado de Accesibilidad Web