Laia Ubia diu: ‘A l’estudi teníem bones sensacions de creixement i noves feines en perspectiva, però estàvem enfocades en tirar endavant cada projecte individualment, sense tenir una visió global i general que ens permetés prendre decisions i enfocar-nos en el més adient per l’empresa. El *control* és la peça que notàvem que ens faltava i que gràcies a monshot hem aconseguit.’

L’any 2020, just enmig dels moments més durs de la pandèmia causada per la COVID, la Laia Ubia va contactar amb nosaltres per la seva inquietud de millora contínua del seu despatx d’interiorisme, LaiaUbiaStudio i la necessitat d’afavorir tant l’organització interna de l’equip com analitzar més acuradament la rendibilitat dels projectes

L’equip de Laia Ubia té un perfil inquiet, de millora constant i focalitzat en treballar de forma eficient, molt enfocat al client. Els temps de treball són curts, amb dependència de tercers i amb gestió d’incidències constants per canvis de decisions del client o demora en l’entrega de materials. 

Aquest dia a dia tan apretat en el seguiment dels projectes provoca que no hi hagi massa temps a dedicar en un enfocament global del negoci o a millorar l’organització. La intenció de monshot era donar pausa i ajudar a trobar aquest moment amb una visió externa més objectiva.

L’estudi, en pocs anys, havia experimentat un creixement natural a conseqüència de la bona realització dels treballs d’interiorisme i sobretot per l’efecte molt positiu del ‘boca-orella’ dels seus clients.

Aquest creixement va donar lloc a una major complexitat en l’organització interna i, per tant, en la necessitat de millores organitzatives i priorització de tasques.

Des de monshot, vam proposar a l’equip el disseny conjunt de fitxes de rendibilitat per projecteper a que cada membre de l’equip amb perfil d’interiorista la pogués gestionar de forma autònoma i integrar aquests conceptes dins el seu dia a dia. Això aportaria coneixement econòmic del projecte, no només per part de gerència i, per tant, més informació, més compromís i facilitat en la presa de decisions tant amb el client com amb tercers implicats en l’obra.

Aquestes fixes de projecte també dona a gerència informació conjunta de la rendibilitat amb la qual cosa, facilita la presa de decisió a l’hora de designar els nous projectes als membres de l'equip, no només en termes de rendibilitat sinó també segons la càrrega del treball de moment, partint dels terminis d’entrega desitjats pel client.

Cal matisar, que l’equip ja tenia eines de treball d’anàlisi del funcionament del despatx, com enquestes als clients i feedback proper, així com la utilització de l’eina de gestió econòmica HOLDED, molt ben preparada per facilitar el dia a dia de petites i mitjanes empreses, sobre tot de caràcter creatiu. Monshot n’és partner.

Per altra banda, i a nivell més global del despatx es pretenia analitzar i modificar els objectius i el rumb del negoci. Mitjançant l’aplicació de la metodologia OKR (enllaç de cas pràctic#Tip36_OKRs y deporte: Qué, para qué y cómo ) de forma constant permet marcar objectius a diferents nivells, marcar índexs concrets que es volen complir i fer el seguiment continuo. La determinació d’aquests objectius no és fixe sinó que marca el seu dia a dia i poden variar en funció de noves necessitats, propostes de l’equip o canvis en el mercat. Aquesta metodologia permet aprendre mentre es treballa i convida a la reflexió constant sobre el negoci i, per tant, a la presa de decisions per l’adaptació davant canvis no previstos.

Una vegada establertes les necessitats i plantejades les eines de treball a l’equip, monshot acompanya l’equip de forma constant per reforçar la presa de decisions.

Si creus que necessites control o visió global del teu negoci pots contactar amb nosaltres a hola@monshot.net